BABE van de week #1

Beste leden,

We hebben het tijdens de laatste Ledenvergadering beloofd: pro-actiever
communiceren waar we als bestuur mee bezig zijn. Dat hopen we te doen met de
Bestuurlijke Acties: Bulletin Editie. Ofwel: de B.A.B.E. van de week. Veel leesplezier
toegewenst!

Afgelopen weken….


• …is het bestuur gestart in de nieuwe samenstelling. Met onder andere Femmy in
de rol als secretaris. Voor de enkeling die niet bij de Algemene Ledenvergadering
was, hebben we de nieuwe rolverdeling op de laatste pagina van deze update
geplaatst.


• … moesten we helaas besluiten in overleg met de kampcommissie om het
Velocitaskamp te annuleren en zijn we nog steeds bezig met de afhandeling.


• …zijn we vooral trots op alle vrijwilligers en commissies die ervoor gezorgd
hebben dat we dit seizoen weer van start kunnen gaan.


• …hebben we de contracten in orde gemaakt van de selectietrainers. We zijn blij
dat Rob nog een jaar blijft en heten kersverse trainer van 2 Maurice van harte
welkom!


• …is het bestuur gestart met werken via een digitaal planboard. Dat wordt
scrummen geblazen.


• …waren we blij zoveel van jullie te zien op de Velocitasdag. Toernooicommissie
en alle vrijwilligers bedankt voor het organiseren!

Aankomende weken…

• …hopen we invulling te geven aan de nieuwe rol van Teammanager, zie het
bericht in de Velopress.


• …gaan we in gesprek met verschillende commissies om te kijken waar we beter
kunnen helpen.


• …zijn we druk bezig om de nieuwe shirts zo snel mogelijk bij de spelende leden te
krijgen.


• …willen we een NAS in gebruik nemen om o.a. foto’s op te slaan en (veilig)
benaderbaar te maken voor de leden.

• …gaat een groot deel van de bestuursleden net zoals jullie ein-de-lijk weer
korfballen!


• …gaan we de BABE van de week een vaste plek geven op de website, zodat jullie
altijd op de hoogte zijn.


• …en natuurlijk nog heel veel meer.

De eerstvolgende bestuursvergadering…

…staat gepland op woensdag 1 september. Heb jij prangende zaken, feedback of een
ontzettend goed idee? Dan horen we je graag. Stuur een mail naar
bestuur@sv-velocitas.nl, dan valt je berichtje bij ons allen in de inbox.

nieuwe rolverdeling

Secretaris // Femmy van Wezel
Als Femmy door de leden in het bestuur wordt gestemd, neemt Femmy de functie van
secretaris over van Anita. Zij schakelt veel met Siebe om bepaalde processen te
waarborgen. Daarnaast is Femmy vast aanspreekpunt van het bestuur over alle kantine
gerelateerde zaken.


Korfbalzaken + Vicevoorziter // Anita van Bentum
Met het aftreden van Gerard de Boer is het bestuur een belangrijke schakel tussen het
bestuur en de tc’s weggevallen. Om de tc’s en vrijwilligers die actief met korfbal bezig zijn
meer hulp te kunnen bieden, wil Anita graag als aanspreekpunt korfbalzaken optreden.
Daarnaast neemt Anita het vicevoorzitterschap over van Marcel van Bentum, gezien de
nauwe samenwerking van Anita en Lianne.


Communicatie & Werkwijze // Siebe Schuemie
Ook Siebe heeft aangegeven voor nog minimaal 1 jaar door te willen. Siebe wil zich
graag meer toeleggen op de vast- en verslaglegging van bepaalde zaken, zoals een
archief van notulen. Daarom zal Siebe, indien opnieuw verkozen, het schrijven van de
notulen van de ALV, bestuursvergaderingen en communicatie verder uitwerken.


Voorzitter // Lianne van der Kruk
Lianne van der Kruk gaat graag nog een jaar door als voorzitter van Velocitas. Daarbij
hoopt Lianne zich zo nu en dan ook wat meer op de achtergrond te bewegen, zodra dat
mogelijk is. De focus komt dan meer te liggen op het bestuur als geheel.


Penningmeester // Ine Goedegebuur
Ine heeft aangegeven nog een jaar verder te willen als penningmeester. De focus op dat
jaar is het zoeken van iemand die Ine op langere termijn kan vervangen.


Commerciële Zaken // Marcel van Bentum
Marcel van Bentum is al eerder verkozen en gaat nog een jaar door als algemeen
bestuurslid met de focus op commerciële zaken. Marcel staat het vicevoorzitterschap af
aan Anita, omdat zij meer als schakel in de vereniging staat.