Spelregelwijzigingen per 1 september 2022

Net als alle korfbalverenigingen kreeg ook Velocitas van het KNKV informatie over spelregelwijzigingen. Met ingang van 1 september 2022 zijn er enkele kleine wijzigingen. We raden je aan die te lezen. De volledige, actuele spelregels vind je hier: https://www.knkv.nl/spelregels/.

Scheidsrechtersduo

In plaats van scheidsrechter en assistent-scheidsrechter is het scheidsrechtersduo geïntroduceerd. Beide scheidsrechters van het duo zijn gelijkwaardig in het uitvoeren van de taken. Dit is met name gewijzigd in paragraaf 4.6, maar komt ook op andere plekken terug.

In de Nederlandse competitie zullen er in een aantal klassen nog wel assistent-scheidsrechters in actie komen. In de ereklasse, Korfbal League en Korfbal League 2 zal alleen met scheidsrechterduo’s worden gefloten.

Speler op de grond?

In Nederland was het gangbaar dat als er een speler op de grond lag, er een “1-schots regel” was. Dit is niet onderdeel van de spelregels. Er kan gewoon worden doorgespeeld. In paragraaf 4.6.b is nu een toevoeging gedaan wanneer er wel gefloten moet worden. Dit betreft “een speler die valt en/of geblesseerd raakt zonder contact, en niet onmiddellijk kan opstaan, en in een positie blijft die een mogelijk gevaar vormt voor hemzelf en anderen”. Hierbij is met name het cursieve deel relevant. Iemand die bij de zijlijn op de grond ligt is derhalve geen aanleiding om het spel te stoppen als de overige spelers zich elders bevinden.

Golden goal

Bij de golden goal verlenging (paragraaf 5.3) is er een toevoeging gemaakt om te verduidelijken welk team de bal in bezit krijgt als het laatste schot voor de zoemer een doelpunt en een gelijke stand oplevert. Het team dat dit laatste doelpunt tegen krijgt, krijgt bij de start van de golden goal verlenging het balbezit.

Time-out

De paragraaf 5.8 time-out is uitgebreid met de volgende alinea:

Als de coach het time-outverzoek indient terwijl het spel al is onderbroken (uitbal, behandeling van geblesseerde spelers, overtreding van de regels), maar voor de herstart, wordt het verzoek alleen ingewilligd als het verzoek op tijd wordt gedaan zodat de tijdwaarnemer en jury het verzoek kunnen communiceren door een hoorbaar signaal en het ‘time-out (T)’-teken te tonen voordat het spel wordt hervat. Als er niet voldoende tijd is om het verzoek van de coach te communiceren, wordt de time-out bij de volgende spelonderbreking aan de scheidsrechter gecommuniceerd en door de scheidsrechter toegekend.

Spelersvervanging

De paragraaf 5.9 spelersvervanging is uitgebreid met de volgende alinea:

Indien de coach het vervangingsverzoek indient wanneer het spel al is onderbroken (uitbal, behandeling van geblesseerde spelers, overtreding van de regels), maar vóór de hervatting, wordt het verzoek alleen ingewilligd als aan de volgende twee voorwaarden is voldaan:
– De vervangende speler staat klaar op het vervangingsvlak;
– het verzoek wordt gedaan, zodat de tijdwaarnemer en jury voldoende tijd hebben om het verzoek door een hoorbaar signaal en een ‘vervangings’-teken aan de scheidsrechter te communiceren voordat het spel wordt hervat.
Als het verzoek van de coach hiervoor niet voldoende tijd geeft, zal de vervanging wordt bij de volgende spelonderbreking aan de scheidsrechter medegedeeld en door de scheidsrechter toegekend.

Diverse tekstuele verbeteringen

Naast deze wijzigingen zijn er nog diverse tekstuele verbeteringen aangebracht in alle vier de documenten zoals die onderdeel zijn van de spelregels.

Iets niet duidelijk?

Misschien weten onze scheidsrechters er meer over? Anders kun je contact opnemen met de helpdesk van het KNKV. De link naar de helpdesk vind je onderaan de pagina met de spelregels: https://www.knkv.nl/spelregels/.

Scroll naar boven