Technisch beleidsplan, wat doen we er eigenlijk mee…?

Afgelopen maandag was het druk in de kantine. Alle selectietrainers (van het 1e t/m de D) waren er samen met een aantal leden van de technische commissies. Ondanks dat het behoorlijk fris was, werden er soms pittige discussies gevoerd. Maar waarover?

We nemen jullie graag mee in hetgeen er allemaal besproken is. We hebben het met elkaar gehad over drie vragen die ook centraal staan in ons technisch beleidsplan:.

⚽️ Hoe kunnen we het niveau van de trainers omhoog krijgen?

⚽️ Hoe krijgen we het niveau van spelers dichter bij elkaar, zodat invallen en doorstroming makkelijker is?

⚽️ Hoe gaan we dynamisch korfbal doorvoeren binnen de vereniging en hoe krijgen we hier lijn in (van jeugd naar senioren)?

Ook nu kwamen we weer tot de conclusie dat het begint bij het opleiden van onze trainers. Natuurlijk is de KT2 cursus die op dit moment gegeven wordt een goede start, maar hiermee ben je er nog niet. Het opleiden van trainers moet onderdeel worden van de dagelijkse gang van zaken. Maar hoe doen we dit? Binnen onze club hebben we heel veel expertise rondlopen waar we te weinig gebruik van maken. We zullen meer met elkaar in gesprek moeten gaan, waarbij je kan denken aan overleg van trainers onderling, of met de trainersbegeleiders en/of TC. Een idee kan zijn om bijvoorbeeld een training iets korter te maken en 10 minuten te besteden aan overleg tussen trainers onderling.

Onze jeugd krijgt training van heel veel verschillende trainers. Hierdoor zijn de verschillen in techniek groot en worden ze allemaal verschillend opgeleid. Hierdoor kan soms talent verloren gaan. We willen volgend seizoen een pilot gaan draaien waarbij we onze jongste jeugdleden dezelfde korfbalopleiding gaan geven. Het plan is om voor de leeftijdscategorie F, E en D 1x per week een teamtraining te geven en 1x per week een gezamenlijke training. Bij de gezamenlijke training is er één hoofdtrainer die de training verzorgt en assistentie krijgt van de andere trainers. Op deze manier krijgt de jeugd dezelfde oefenstof aangeboden en ontstaat er een trainer-traint-de-trainerprincipe. Een bijkomend voordeel is dat de kinderen elkaar beter leren kennen en invallen/doorstroming makkelijker wordt.

En dan de term ‘dynamisch korfbal’…. We hebben geconstateerd dat deze term voor veel verwarring zorgt. Want wat is nou precies dynamisch korfbal? En hoe leer je dat? Daarom hebben we besloten dit begrip te parkeren. Wat willen we in ieder geval:

  • Verbeteren van techniek
  • Verhogen van loopvermogen tijdens het korfballen

Hoe gaan we dit bereiken: meer aandacht voor actieve trainingen (minder stilstaan) en meer aandacht voor techniek (herhalen en blijven corrigeren), waarbij iedereen alle facetten van het korfbal moet leren.

Deze avond was een start om kennis en ervaringen te delen. We hebben heel veel ideeën en tips met elkaar bedacht. Vanuit de TC topsport en TC jeugd zullen we deze ideeën en tips verder gaan uitwerken en omzetten naar plannen. Daarna komen we weer bij elkaar en gaan we met elkaar bespreken hoe we dit kunnen gaan doorvoeren binnen onze vereniging. Wordt vervolgt dus!

Omslagfoto en tekst door Elsbeth

Scroll naar boven