Coronabeleid Velocitas

Versie: 5 maart 2021

Let op! Dit protocol kan op elk moment gewijzigd worden.

Het Velocitasbestuur en het Corona Coördinatieteam, geleid door Femmy van Wezel vragen namens alle leden van onze club de hulp van ALLE spelers en ouders bij het naleven van dit protocol.

Voor iedereen geldt:

 • heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen;
 • ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;
 • personen van 13 jaar en ouder houden onderling 1,5 m afstand;
 • vermijd drukte;
 • was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie;
 • schud geen handen;
 • neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen in acht;
 • na afloop van de sportactiviteit dient iedereen de sportaccommodatie zo snel mogelijk verlaten;
 • in heel Nederland geldt vanaf zaterdag 23 januari een avondklok. Dat betekent dat iedereen tussen 21.00 uur ’s avonds en 04.30 uur ’s ochtends binnen blijft. 

Voor teams en trainingsgroepen tot en met 26 jaar geldt:

 • Er mogen geen activiteiten in de zaal plaatsvinden, alleen in de buitenlucht
 • Qua trainingen zijn er geen beperkingen, ook de afstandsregels hoeven tijdens de sportbeoefening niet nageleefd te worden;
 • Onderlinge wedstrijden binnen de vereniging zijn toegestaan;
 • Kleedkamers en kantines zijn gesloten;
 • Competities en wedstrijden tegen andere verenigingen zijn niet toegestaan.

Voor spelers van 27 jaar en ouder geldt:

 • Er mogen geen activiteiten in de zaal plaatsvinden, alleen in de buitenlucht
 • Er mag alleen in tweetallen gesport worden. De groepjes van twee mogen gedurende de training niet van samenstelling wisselen. De onderlinge afstand tussen de sporters van een tweetal is tenminste 1,5 meter. De afstand tussen de verschillende tweetallen dient meer dan 1,5 meter te zijn zodat er geen sprake is van groepsvorming. Om instructie te geven aan een tweetal mag een trainer van tweetal naar tweetal, mits tenminste 1,5 afstand van ieder tweetal wordt gehouden. Groepsinstructie aan meerdere tweetallen in één keer mag niet.
 • De tweetallen moeten duidelijk onderscheidend zijn van de andere groepjes, bijvoorbeeld door middel van hesjes;
 • Onderlinge wedstrijdjes en partijvormen zijn niet toegestaan;
 • Kleedkamers en kantines zijn vanaf heden gesloten.

Handhaving doen we samen

Het is niet mogelijk voor het bestuur en het Corona coördinatieteam om op elk moment de regels hieronder te handhaven. Het is van belang dat we de regels volgen om korfbal en gezelligheid te kunnen blijven bieden. We doen een beroep op alle leden om de regels zoals beschreven op te volgen.

Beleid bij besmettingen bij Velocitas

Bij Velocitas volgen we het beleid zoals vastgesteld door de GGD. Dat is na te lezen op de

volgende webpagina’s:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/bron-en- contactonderzoek

https://nocnsf.nl/coronavirus-en-sport

 • Heb je symptomen? (Verkoudheidsklachten, koorts, benauwd, grieperig). Blijf thuis
 • Krijg je symptomen na een training of wedstrijd? Maak een testafspraak, blijf thuis en breng mensen met wie je nauw contact hebt gehad op de hoogte. (Nauw contact = langer dan 15 minuten binnen 1,5 m).
 • Bij een positieve testuitslag doet de GGD bron- en contactonderzoek. Er wordt onderscheid gemaakt in huisgenoten, nauwe contacten en overige contacten.
 • Teamgenoten met wie in de besmettelijke periode is getraind vallen in principe onder de ‘overige contacten’ en hoeven dus niet in quarantaine, tenzij er 15 minuten of meer minder dan 1,5 meter afstand is geweest. Bij een normale training of wedstrijd, waar je steeds in beweging bent, is dat meestal niet het geval.
 • Het bron- en contactonderzoek is iets tussen de GGD en de besmette persoon en diens contacten. Het bestuur van Velocitas speelt daarin geen rol en bepaalt niet wie nauwe of overige contacten zijn. Wij volgen de besluiten op zoals door de GGD besproken met de besmette persoon.

Bij teamsport, met nabij contact, betekent elk risico dat jij neemt direct ook een risico voor je teamgenoten. Houd je dus ook buiten de bezoeken aan Velocitas zorgvuldig aan de geldende regels.

Bij onze maatregelen volgen we het algemeen protocol verantwoord sporten van het NOCNSF, waarbij we altijd de laatste versie hanteren: https://nocnsf.nl/media/2669/nocnsf- protocol-verantwoord-sporten-v8.pdf

Heb je vragen over de mogelijke gevolgen van Corona voor wedstrijden in de toekomst? Lees je in op de website van het KNKV.

Vragen

Heb je vragen over Corona, trainingen of iets anders? Mail Femmy van Wezel: femmy@famvanwezel.nl