Informatie voor nieuwe leden

Wat leuk dat je lid geworden bent van Velocitas! Op deze pagina vind je informatie die jou (of je ouders/verzorgers) helpt de club te leren kennen. Zodat je je zo snel mogelijk bij ons thuisvoelt, en je zoveel mogelijk plezier van je lidmaatschap hebt.

Ledenadministratie

Communicatie

 • Inmiddels is je e-mailadres doorgegeven aan de communicatie- of mediacommissie. Van hen ontvang je vanaf nu wekelijks de nieuwsbrief ‘Velopress’. Je vindt daarin bovenaan informatie over het (wedstrijd)programma, welke ouders gevraagd worden te rijden bij uitwedstrijden (vervoerschema), kantine- en schoonmaakdiensten en de opstellingen inclusief invallers. Controleer iedere week of je ingepland bent om in een ander team in te vallen. Verder bevat de nieuwsbrief aankondigingen van activiteiten, wedstrijdverslagen en een kalender.
 • Ontvang je de Velopress niet? Stuur dan een e-mail naar velopress@sv-velocitas.nl. Dat mag ook met nieuwsberichtjes of een wedstrijdverslag. De deadline voor de nieuwsbrief is ‘s zondags 23:59. Iets voor de website of sociale media kun je altijd doorgeven.
 • We communiceren ook veel via de sociale media. Volg ons dus! Je vindt ons hier:
  • Facebook: velocitas1950
  • Instagram: velocitas_korfbal
  • Twitter: @sv_velocitas
 • Velocitas organiseert twee keer per jaar een Algemene Ledenvergadering. Alle leden en ouders van leden zijn daar welkom. Het is hét moment om in gesprek te gaan met het bestuur over financiële zaken en beleidszaken. Je krijgt de uitnodiging en stukken via de Velopress.
 • En natuurlijk mag je altijd alles vragen aan je trainers, teamgenoten of wie je ook maar tegenkomt bij Velocitas.

Selectie & teamindeling

 • De TC (Technische Commissie) is verantwoordelijk voor het technisch beleid, voor de indelingen van de teams en voor het zo nodig organiseren van selecties voor de eerste en tweede teams op alle niveaus. Er is een TC voor de senioren en A-teams, en een TC Jeugd.
 • De TC bepaalt ook waar nieuwe leden worden ingedeeld, uiteraard in overleg.
 • Vriend(inn)en kunnen samen in een team worden ingedeeld. Daarbij is het uitgangspunt dat bij niveauverschil tussen de twee vrienden, geplaatst wordt in het laagst spelende team. Let op: we vinden het belangrijk dat spelers van hetzelfde niveau bij elkaar in het team komen. We zullen daarom niet altijd tegemoet kunnen komen aan verzoeken tot indeling samen met vrienden.
 • De teamindeling is altijd spannend, en geen gemakkelijke taak. Je mag altijd met vragen aankloppen bij de TC, maar doe dat op een open en respectvolle manier:

Wedstrijden

 • Wedstrijdkleding (en trainingspakken, inloopshirts, etc.) kun je kopen bij MKH Business: https://velocitas.mkhbusiness.nl/. Zij hebben een winkel aan de Rijneke Boulevard in Zoeterwoude. Daar kun je zonder afspraak langsgaan om kleding te passen en te kopen, of om je bestelling af te halen. Adres: Hoge Rijndijk 251, 2381 AM Zoeterwoude.
 • Let erop dat je voor je eerste wedstrijd in elk geval een wedstrijdshirt en wit broekje of rokje hebt. Als je niet op tijd aan een wedstrijdshirt kunt komen, dan zijn er bij Velocitas misschien mensen waarvan je tijdelijk een wedstrijdshirt kunt lenen.
 • Als je een keer niet kunt spelen, geef dit dan zo vroeg mogelijk door aan het wedstrijdsecretariaat. Het wedstrijdsecretariaat zorgt voor vervangers als dat nodig is. Let op! Jij kunt dus ook altijd worden ingedeeld als invaller. Lees dus altijd goed de opstellingen, die worden gedeeld in de Velopress.
 • Ook als je een keer verhinderd bent, maar jouw team speelt geen wedstrijd, moet je je dus afmelden bij het wedstrijdsecretariaat. Je kunt immers altijd worden ingedeeld als invaller bij een ander team.

KNKV app

 • We adviseren je om de KNKV Sportlink wedstrijdzaken app te installeren. Hierin kun je zien waar je wedstrijden speelt, hoe laat en tegen wie. Je vindt er ook uitslagen en standen.

Trainen & materialen

 • De meeste teams trainen twee keer per week. Teams waarvan we uit ervaring weten dat veel spelers de voorkeur hebben voor een keer per week trainen, deelt de TC een keer in.
 • In de winter trainen en spelen we in de zaal. In Leiderdorp is zeer beperkt zaalruimte beschikbaar, waardoor we ook uitwijken naar Leiden (Da Vinci Lammenschans) en Zoeterwoude-Rijndijk (De Eendenkooi). In een uitzonderlijk geval kan het ook elders zijn. Het maken van het zaalschema is door veel zalen, veel teams en beperkingen van trainers die zelf ook moeten trainen een complexe puzzel. Daardoor kan het voorkomen dat je tijdens het veldseizoen traint op andere dagen of tijden dan in het zaalseizoen. Informatie over trainingen vind je op de pagina met het trainingsschema.
 • Tijdens het veldseizoen trainen de meeste teams op dinsdag en donderdag. Het is altijd gezellig voor, tijdens en na de trainingen. We nodigen ouders van harte uit om tijdens de trainingen mee te helpen door wat materiaalonderhoud te plegen, schoonmaakwerkzaamheden te doen, veldonderhoudstaken uit te voeren, etc. Zo combineren we het nuttige en het aangename.
 • Elk team beschikt tijdens het veldseizoen over een set ballen. Die set wordt opgeborgen in het materiaalhok. Per team zijn de ouders of spelers verantwoordelijk voor het eigen materiaal. Een bal kost al snel € 40. Lekke of zoekgeraakte ballen kosten Velocitas ieder jaar veel geld, waar we liever leuke activiteiten voor zouden organiseren.
 • Voor wedstrijden verzamelen we in het veldseizoen bij het clubhuis van Velocitas, in de Bloemerd. In het zaalseizoen verzamelen we in de kantine van sporthal De Does op het Amaliaplein.

Organisatie van onze club.

Om de vereniging gezellig te houden en e.e.a. zo goed mogelijk te laten verlopen wordt van iedereen een bijdrage verwacht in de vorm van vrijwilligerswerk. Denk aan deelname in commissies, bardiensten, schoonmaak, zaalwacht of incidentele acties zoals het organiseren van de jaarlijkse oliebollenverkoop. Maar denk ook aan vrijwilligerstaken tijdens de avondvierdaagse of het internationale toernooi. Vele handen maken licht werk.

De commissies van Velocitas vind je op de pagina organisatie. Zie ook het nuttige overzicht van e-mailadressen op de pagina wie benader je voor wat. Hieronder staat ook kort uitgelegd wat de commissies doen:

 • Bestuur – eindverantwoordelijk voor verenigings- en financieel beleid, voor onderlinge binding en voor externe relaties (gemeente, overige sportverenigingen, omwonenden). vijf tot zeven personen. Communiceert via de ALV en Velopress, en op informele wijze op ‘het terras’, op ‘de tribune’ of ‘langs de lijn’.
 • Financiële commissie – verantwoordelijk voor financieel beleid, voor het vaststellen en de inning van de contributie, en voor inning van overige gelden (i.s.m. de Commerciële commissie). Communicatie via de ALV.
 • Commerciële commissie – verantwoordelijk voor alle inkomsten die worden gegenereerd door andere bronnen dan contributie: sponsoring, verhuur, speciale acties. Communicatie via de ALV en Velopress.
 • Ledenadministratie – registreert persoonlijke gegevens, meldt aan bij de bond, en meldt af na opzegging van lidmaatschap. Opzeggen kan ALLEEN via de ledenadministratie en dient vóór 1 juni van elk kalenderjaar schriftelijk te gebeuren. Opzeggen tijdens een seizoen kan in principe niet, omdat het team op de speler rekent. Uitzonderingsgevallen worden voorgelegd aan het bestuur. Bij tussentijdse opzegging blijft het lid verplicht tot betaling van het lidmaatschap tot het einde van het seizoen.
 • Technische commissie – verantwoordelijk voor indelingen en technisch beleid voor alle teams. Maken daarnaast de trainingsschema’s, zaalindelingen, sturen trainers aan en verzorgen opleidingen voor trainers. Communiceert via de Velopress, via de trainers en via de (ouder) contactpersoon per team. Beleidszaken via ALV.
 • Wedstrijdsecretariaat – verantwoordelijk voor invallers tijdens wedstrijden. Kunnen alleen goed werk leveren als ze tijdig de juiste informatie krijgen. Meld je dus a.u.b. tijdig af, en alleen als het écht nodig is. In principe rekenen we op je als je in het team zit. Communiceert via de Velopress.
 • G-commissie – organiseert trainingen en toernooien voor ons G-team. Communicatie via Velopress.
 • Toernooicommissie – organiseert ons jaarlijkse internationale toernooi (eind augustus) en deelname aan externe toernooien. Communicatie via trainers / oudercontactpersonen.
 • Schoolkorfbalcommissie – organiseert het jaarlijkse schoolkorfbaltoernooi (april).
 • Avondvierdaagsecommissie – organiseert de avondvierdaagse (juni)
 • ZAK (Zaterdag avond commissie) – organiseert gezellige activiteiten voor leden van 18 jaar en ouder, niet alleen op zaterdagavonden.
 • Jeugdcommissie – organiseert leuke buiten-korfbalse activiteiten voor de jeugd. In principe is er iedere maand iets te doen. Denk aan het sinterklaasfeest, zwemmen, bowlen, filmavond, etc.
 • Kluscommissie – beheert de Velocitasaccommodatie, verzorgt het onderhoud en is aanspreekpunt voor externe onderhoudspartners (loodgieter, etc.).
 • Veldencommissie – is aanspreekpunt en organisator voor alle onderhoud aan onze eigen velden, inclusief korfbalmaterialen, hekken, etc.
 • Kantine / Bar commissie – is verantwoordelijk voor de organisatie van en verkoop in kantine en horeca (keuken, barpersoneel, inkoop, verkoop).
 • Vrijwilligers commissie – is verantwoordelijk voor werving van nieuwe vrijwilligers en voor up-to-date houden van vrijwilligers taken en vacatures.
 • Commissie Ledenwerving – organiseert activiteiten voor ledenwerving en vangt nieuwe leden op.
 • Teammanager – elk team heeft een teammanager. Dit is een ouder van een kind uit het team. Aan het begin van elk seizoen wordt deze benoemd. De teammanager zorgt voor: tweemaal een teamuitje, cadeautje in de week van de scheidsrechter, bedankje voor de trainers aan het eind van het jaar, het doorzetten van berichtjes in de appgroepen en is eventueel aanspreekpunt, mocht er iets voorvallen.
 • Vertrouwenspersoon – De vertrouwenspersoon kan worden benaderd als er iets voorvalt in het team en je het anoniem wilt aangeven of erover wilt praten. Denk hierbij aan bijvoorbeeld discriminatie of pesten. Op de website is meer informatie te vinden over de vertrouwenspersoon.

Wat verwacht Velocitas van ouders?

We hopen dat alle ouders van (jeugd)leden een steentje willen bijdragen in de vorm van vrijwilligerswerk. Vele handen maken licht werk. Projecten, commissievacatures, etc. worden via de Velopress gecommuniceerd. Eigen initiatief waarderen we enorm. Heb je dus wat tijd over en wil je je steentje bijdragen? Mail ons via bestuur@sv-velocitas.nl.

Daarnaast is het van belang dat ouders actief zijn om e.e.a. zo goed mogelijk te laten verlopen voor het eigen team.

 • Ouders rijden naar uitwedstrijden. Hiervoor wordt een vervoersschema opgesteld. Er wordt een uitzondering gemaakt voor mensen zonder auto. Deze mensen voeren vaak andere activiteiten uit. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de ouders zelf. Let op: kosten voor autokilometers zijn voor rekening van de ouders zelf. Ouders die niet rijden adviseren we om bij te dragen in de kosten in onderling overleg.
 • We nodigen alle teams uit om af en toe een wedstrijdverslag te schrijven voor de Velopress. Zo verhogen we de onderlinge betrokkenheid. Opsturen naar velopress@sv-velocitas.nl.
 • Per team is het leuk als spelers / ouders (in overleg / samen met de trainer(s)), teamuitje(s) organiseren buiten korfbal om, gericht op het versterken van de onderlinge band. Activiteiten, invulling en betaling is aan de ouders.

Veel plezier en succes bij Velocitas!